PracaiPracownik.PL
HR, rekrutacja i zatrudnienie
Menu

Proces poszukiwania pracy 12 października 2016

computer-1185567__180Sukces, jakim będzie znalezienie satysfakcjonującej Cię pracy, zależy przede wszystkim od Twojej aktywności. Im więcej różnych sposobów poszukiwania pracy wykorzystasz, tym większe prawdopodobieństwo jej znalezienia. A należy pamiętać, że poszukiwanie pracy jest ciężkie, potrzeba do tego wiele czasu i wytrwałości.  Na początku ustal plan działania:  określ pracę, jaką jesteś zainteresowany – odpowiedz sobie na pytanie, co lubisz robić, w czym jesteś dobry, jakie wartości cenisz; zastanów się jaką wiedzę i umiejętności posiadasz; naucz się, jak szukać pracy – sprawdź, jakie sposoby szukania pracy mógłbyś wykorzystać;jeśli jeszcze tego nie potrafisz – naucz się, jak pisać życiorys, list motywacyjny;jak zachować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej;na koniec – zastanów się, gdzie złożysz swoje CV oraz jak znajdziesz firmy, które byłyby zainteresowane Tobą jako pracownikiem.   Wśród samodzielnych sposobów poszukiwania pracy można wymienić: Odpowiadanie na ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane w mediach. W większości dzienników ogólnokrajowych (np. „Gazeta Wyborcza” dodatek ,,Praca”) i regionalnych („Dziennik Wschodni”, „Dziennik Zachodni”, „Kurier Lubelski”) zamieszczane są ogłoszenia dotyczące wolnych miejsc pracy. Wiele z nich zawiera dokładne informacje na temat wymaganych kwalifikacji zawodowych i umiejętności. Rzecz w tym, że firmy na ogół podają w ogłoszeniach cechy kandydata idealnego. A o takiego na rynku pracy trudno. Zdarza się, że ci, którzy spełniają nawet wszystkie wymienione kryteria, z jakichś powodów, np. cech osobowości, wygórowanych wymagań, czy innej niż firmowa wizji pracy, są odrzucani. Wtedy sięga się po kandydatów, którzy co prawda nie do końca spełniają zapisane w ogłoszeniu oczekiwania, ale rekompensują to innymi, cennymi dla pracodawcy umiejętnościami lub doświadczeniami. Korzystaj również z pism specjalistycznych i branżowych. Możesz znaleźć tam ogłoszenia tylko z określonego sektora, który Cię interesuje.  Niejednokrotnie audycje na temat rynku pracy nadają stacje radiowe i telewizyjne. Emitowane programy dotyczą tematyki związanej z sytuacją na rynku pracy, tzw.,,zawodów przyszłości”, rozwijających się branż i tych sektorów gospodarki, które oferują zatrudnienie. Programy, mają też zachęcać ludzi do działania, wskazywać im drogę do znalezienia pracy, pokazać sposoby, za pomocą których można osiągnąć sukces zawodowy. Zdarza się, że w audycjach prezentowane są niejednokrotnie aktualne ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy. Składanie aplikacji w firmach i instytucjach: listownie lub osobiście.  To nie tylko źródło informacji, ale przede wszystkim  metoda. Składając dokumenty aplikacyjne w wybranych przez siebie firmach lub instytucjach wyprzedzasz przyszłe oferty pracy. Próbuj dostać się do pracodawców i porozmawiać z nimi. Zostaw swoje dokumenty, przypominaj o sobie telefonicznie. Nie zrażaj się, jeśli nie odpowiadają. To sposób dla wytrwałych i odpornych na różne przeciwności. Poszukiwanie pracy za pośrednictwem Internetu.  Internet staje się obecnie ważnym narzędziem poszukiwania pracy, także miejscem na zatrudnienie (tzw. telepraca). Pracy możemy poszukiwać za pośrednictwem wielu portali internetowych. Bogatszy wykaz portali rekrutacyjnych znajduje się na stronie w zakładce Student/Absolwent/Ciekawe linki.  Rola internetu został omówiona oddzielnie w innej cześci poradnika pt.,,Praca w Internecie”. Zamieszczanie własnych ofert pracy.   Własna oferta powinna zawierać informacje: kto poszukuje pracy, jakiej pracy poszukuje, jak się z nim skontaktować. To w jaki sposób osoba szukająca pracy opisuje siebie i swoje kwalifikacje, świadczy o tym jak się ocenia. Oferta zamieszczona w prasie wymaga bardzo skrótowej formy: np. Handlowiec, doświadczenie, prawo jazdy, komputer, angielski, tel. Najlepiej będzie, jeśli ogłoszenie umieścisz w czasopismach z Twojej branży. W przeciwnym razie możesz być narażony na otrzymywanie ofert od akwizytorów i firm, które żerują na poszukujących pracy. Oferta zamieszczona na tablicy ogłoszeń może być obszerniejsza, ale jednocześnie zwięzła i komunikatywna: np. Młoda, ambitna z 3 letnim doświadczeniem w pracy asystentki podejmie pracę z możliwością rozwoju i awansu. Kontakt pod numerem telefonu. Gdy nie masz doświadczenia zawodowego formułując ofertę skup się na:  – cechach charakteru – brak doświadczenia i kwalifikacji trzeba zrównoważyć innymi atutami czyli sumiennością, pracowitością, dyspozycyjnością, łatwością nawiązywania kontaktów, chęcią podnoszenia kwalifikacji lub przyuczenia się, itp.; – sprecyzowaniu rodzaju zajęcia jakie chciałbyś wykonywać. Gdy masz zawód i chcesz zmienić pracę formułując ofertę: podaj zawód – jeżeli szukasz zajęcia w dotychczas lub poprzednio wykonywanym zawodzie, najlepiej zacznij od jego wymienienia;  – podkreśl inne umiejętności lub kwalifikacje – kluczem powodzenia jest ich właściwy dobór, zamiast „dynamiczny, dyspozycyjny handlowiec z kontaktami w wielu branżach” napisz „Handlowiec z dużym doświadczeniem, dobrymi kontaktami w branży spożywczej lub pokrewnej”;  – określ swoje oczekiwania np. „Kadrowa ze znajomością prawa pracy, rozliczeń ZUS i podatków w dużej firmie, korporacji, etat”. Praktyki, staże, wolontariat.  Są to istotne metody zdobycia doświadczenia zawodowego i mogą w wielu wypadkach zaowocować znalezieniem pracy. Stwarzają możliwość zaprezentowania się pracodawcy jako wartościowy pracownik.

Brak komentarzy do Proces poszukiwania pracy

Efektywne szukanie pracy 18 kwietnia 2015

smartphone-505851__180Jest kilka sposobów na znalezienie pracy. Rozwój mediów i postępująca technika szybkiego przekazywania informacji ułatwia nam dostęp do szerszego wachlarza ofert pracy.  Nie przypadkowo wspominam tu o szybkim przekazywaniu informacji, gdyż to ważny element ważący na aktualności ogłoszenia, który powinniśmy mieć na uwadze. Jeśli poszukujemy oferty pracy musimy być systematyczni i dokładni.  Systematyczni dlatego, że pracodawcy swoje anonse zamieszczają o różnych porach dnia, a także propozycje zatrudnienia pojawiają się w Internecie w dni wolne od pracy, tj. niedziele i święta. Warto więc przeglądać portale zamieszczające ogłoszenia w miarę często, bowiem szybkość odpowiedzi na podane ogłoszenie może zaważyć na tym, czy zostaniemy zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokładność przy wertowaniu ofert pracy to również ważny element naszych poszukiwań.  Pracodawcy w swoich ogłoszeniach często podają wymagania, które muszą zostać spełnione. Trzeba mieć na uwadze, że kandydat, który nie spełnia warunków nie jest wartościowym pretendentem w oczach pracodawcy. Co więcej, tracimy swój cenny czas, i innych. Jeśli uważnie będziemy śledzić oczekiwania pracodawcy, to nie popełnimy żadnego błędu, a nasze odpowiedzi na ogłoszenia będą tym cenniejsze. Nie wszystkie oferty pracy są jednak wartościowe dla nas.  Zdarza się tak, że nazwa stanowiska zupełnie różni się od naszego wyobrażenia, bo w różnych firmach nazywają się tak samo, lecz zakres obowiązków jest inny. Warto więc przy wyborze oferty pracy, sprawdzić opis stanowiska, wymagania i obowiązki przyszłego pracownika, a jeśli w krótkim anonsie nie jest podana taka informacja, należy zapoznać się ze specyfikacją firmy. Warto mieć to na uwadze, bo może zdarzyć się tak, że zostaniemy zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną na stanowisko, które nam w ogóle nie odpowiada. W sieci, ogłoszenia pracy przybywają niemal z godziny na godzinę, zaś codziennie w gazetach i innych mediach.  To, że ogłoszeń jest tak dużo nie powinno nas jednak zbić z tropu, bo poszukujących pracy jest tak dużo, że pracodawca musi dokonać ogromnej selekcji spośród setek otrzymanych życiorysów i listów motywacyjnych. Tylko nielicznym uda się otrzymać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Więc też wytrwałość to kolejna cecha, która powinna być nieodzownym składnikiem naszej osobowości przy poszukiwaniu pracy, bowiem nawet najlepsze doświadczenie i wykształcenie nie gwarantuje nam zdobycia wymarzonej posady.  Jeśli jednak będziemy trzymać się wyżej wymienionych zasad mamy większą szansę na znalezienie odpowiedniej oferty pracy, a wkrótce na pewno otrzymamy wymarzone stanowisko.

Brak komentarzy do Efektywne szukanie pracy

Młodzi na rynku pracy 18 lutego 2015

computer-1185626__180Poszukiwanie pracy nie jest sprawą łatwą. Doskonale wiedzą o tym ludzie młodzi, których sytuacja na rynku pracy jest wyjątkowo trudna.  Wielu pracodawców zamieszczając swoje ogłoszenia o pracy zaznacza, że wymaga od potencjalnego pracownika doświadczenia zawodowego. Dlatego też coraz więcej młodych ludzi jeszcze podczas trwania studiów stara się zdobywać pierwsze doświadczenia, by później łatwiej znaleźć pracę. Chętnie decydują się oni na odbywanie staży czy bezpłatnych praktyk, by jak najwcześniej zdobyć potrzebne kwalifikacje.  Studenci najczęściej poszukują ofert staży i praktyk korzystając z pomocy biur karier funkcjonujących przy wyższych uczelniach. Mogą znaleźć tam konkretne oferty a także informacje o firmach, które chcą zatrudniać u siebie studentów na praktyki. Biura te pomagają także w podnoszeniu kwalifikacji poprzez prowadzenie specjalnych kursów i szkoleń. Po skończeniu szkoły młodzi zaczynają poszukiwanie pracy na własną rękę, a także chętnie korzystają z ofert biur pośrednictwa pracy. Pośrednictwa prowadzą nabory na konkretne stanowiska dla innych firm i ułatwiają młodym zdobycie pracy zgodnej z ich zainteresowaniami i posiadanymi kwalifikacjami. Dużym zainteresowaniem cieszy się także poszukiwanie pracy poprzez informacje uzyskane od znajomych.  Do utrzymania stałych kontaktów z osobami mogącymi udzielić wsparcia młodzi chętnie wykorzystują specjalne platformy internetowe, które dają możliwość tworzenia baz znajomych. Dzięki temu mogą na bieżąco przekazywać sobie informacje o aktualnych ofertach pracy. Pamiętaj, że pracownik zawierający umowę na czas określony, jeśli nie uzgodnił z pracodawcą innej możliwości, może zrezygnować z pracy wyłącznie bez okresu wypowiedzenia. Jeśli chce uzyskać odszkodowanie za ten okres, musi podać na piśmie ważną przyczynę, która zmusiła go do rezygnacji (np. naruszanie przez pracodawcę obowiązków wobec pracownika). Rezygnację można odwołać, jeśli pracodawca nie zdążył zapozna się z wypowiedzeniem (czyli np. jeszcze nie dotarł wysłany do niego list). Po tym fakcie decyzja, czy zatrzymać pracownika, będzie należeć do niego. Pracodawca także decyduje o ewentualnym skróceniu okresu wypowiedzenia. Bardzo ważny jest sposób składania rezygnacji. Warto być miłym, np. napisać uprzejmy list z podziękowaniami za zatrudnienie. Dzięki utrzymywaniu przyjaznych stosunków z szefem można uzyskać dobre referencje, a w przyszłości – być może – wrócić do firmy na wyższe stanowisko i na lepszych warunkach. Do samodzielnego poszukiwania pracy młode osoby najchętniej wykorzystują Internet, a zdecydowanie rzadziej przeglądają ogłoszenia zamieszczane w prasie. Poszukiwanie pracy drogą internetową jest dla młodych osób nie tylko wygodne ale także – co nie jest bez znaczenia – dużo tańsze. Dodatkowo oferty pracy zamieszczane w portalach poświęconych pracy i karierze są dla nich bardziej przejrzyste i czytelne.  Największą zaletą korzystania z portali jest ich łatwa obsługa i ogólna dostępność. Daje to młodym ludziom możliwość szybkiego przeglądania różnorodnych i co najważniejsze aktualnych ogłoszeń. Dodatkowo dużym udogodnieniem jest możliwość zamieszczania w portalach własnego CV, co od razu ułatwia kontakt z potencjalnym pracodawcą. Dlatego firmy chcące zatrudniać wykształcone i wykwalifikowane młode osoby powinny położyć nacisk na rekrutacyjne kanały internetowe.

Brak komentarzy do Młodzi na rynku pracy