PracaiPracownik.PL
HR, rekrutacja i zatrudnienie
Menu

List motywacyjny 10 lutego 2016

office-639307__180List motywacyjny w przeciwieństwie do CV powinien być napisany w krótkiej, zwięzłej formie na jednej stronie A4. Często ze strony kandydatów pojawia się pytanie, czy listy motywacyjne są czytane przez pracodawców?  Są czytane, a wysyłanie kompletu dobrze przygotowanych dokumentów aplikacyjnych świadczy o profesjonalizmie i rzetelności kandydata. W liście motywacyjnym umieszczamy swoje dane osobowe, miejsce i datę przygotowania listu oraz dane spółki/osoby, do której list motywacyjny jest adresowany. List motywacyjny najlepiej rozpoczynać od zwrotu grzecznościowego „Szanowni Państwo,”. Jeśli kierujemy go do konkretnej osoby używamy odpowiednio zwrotów: „Szanowna Pani,” lub „Szanowny Panie”.  Początek listu motywacyjnego to przedstawienie przyczyn, dla których zdecydowaliśmy się aplikować na dane stanowisko lub zgłosić swoją kandydaturę do konkretnej organizacji w chwili, kiedy firma nie publikuje żadnych ofert pracy. Kolejna część listu dotyczy naszych sukcesów, osiągnieć oraz umiejętności. Pisząc list motywacyjny pamiętajmy jednak aby nie dublować zapisów, które już umieściliśmy w CV. W kategorii sukcesów powinny znajdować się takie zapisy jak na przykład: „Udało mi się zrealizować cele sprzedażowe na poziomie %, co stanowi najlepszy wynik w grupie przedstawicieli handlowych” czy „W ciągu ostatnich lat przeprowadziłem projektów, z czego wszystkie zakończyły się w planowanym terminie”. Nie posiadając dużego stażu zawodowego, można oczywiście pisać o sukcesach związanych z przebiegiem edukacji.  Następna część listu motywacyjnego dotyczy przedstawienia potencjalnemu pracodawcy tych kompetencji, które umożliwiają nam efektywne funkcjonowanie na danym stanowisku. Wymieniając swoje mocne strony, dobre jest popierać je przykładami. Jako przykład może posłużyć następujące stwierdzenie: „Jestem osobą dobrze odnajdującą się w rozwijaniu kompetencji podwładnych. Dwaj podlegli mi pracownicy awansowali na stanowiska „List motywacyjny powinien być skonstruowany tak, aby pracodawca dowiedział jak pracujemy, jakimi jesteśmy osobami, jak siebie oceniamy.  Każdy list motywacyjny powinien kończyć się zachęceniem potencjalnego pracodawcy do zaproszenia nas na rozmowę kwalifikacyjną na przykład w formie zdania: „Chętnie przedstawię moją kandydaturę w trakcie bezpośredniej rozmowy”. List kończymy zwrotem „Z poważaniem” oraz podpisujemy imieniem i nazwiskiem. Nie należy skanować swojego odręcznego podpisu i wklejać do dokumentu. List motywacyjny powinien także zawierać klazulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *